Maratonkalenderen
-samlekalender for alle regsitrerte løp i samtlige sesonger


Løper 500 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m 10 000 m** Løp Dist. (km)
Verrakkestad 47,9 (90) 1.36,5 (22) 2.23,5 (68) 4.54,5 (77) 8.19,2 (67) 17.33,8 (126) 450 1995,0
P. Nilssson 50,9 (59) 1.41,7 (31) 2.41,3 (41) 5.29,3 (48) 9.56,1 (30) 20.55,7 (78) 287 1196,0
Pjoter 43,9 (61) 1.28,7 (9) 2.10,0 (39) 4.27,1 (52) 7.41,5 (48) 16.02,9 (69) 278 1184,0
T-hjemmet* 48,6 (31) 1.41,1 (11) 2.41,0 (27) 5.46,2 (23) 10.04,0 (15) 21.58,6 (20) 127 411,0
RV Betong 59,0 (18) 2.11,4 (2) 3.17,7 (17) 6.52,0 (13) 12.25,6 (6) 26.20,5 (3) 59 135,5
vd Gjedda 60,0 (13) 2.04,8 (2) 3.03,5 (11) 6.16,4 (9) 12.24,8 (3) ... 38 67,0
Z-Valle 56,7 (5) ... 3.03,2 (6) 6.44,3 (5) 13.25,9 (4) ... 20 46,5
Wennerlars 74,7 (3) ... 4.02,0 (2) 8.38,3 (2) 17.31,2 (2) ... 9 20,5
T Granat 69,7 (2) 2.48,5 (1) 4.31,5 (1) ... ... ... 4 3,5
BE Adir 104,6 (1) ... ... ... ... ... 1 0,5
Totalt 283 78 212 229 175 296 1273 5059,5

Merknader: Sortert etter totalt antall løp. Bestetider for alle løpere på alle distanser. Antall løp pr distanse står i parentes. Første sesong var 1999/2000, men med kun én løpsdag. Perser og bestetider er min. GK 1, mens antall løp inkluderer GK 0-løp der distansen er minst lang nok (f.eks. LIK-mila).

*for Thorkerthjemmet mangler pålitelige tall for sesongen 2000/01, og de oppgitte tall er rekonstruert fra parkameraters notater og fra seilduk.no. Det reelle tallet ligger antakelig noe høyere.

**Verrakkestad har gått to maraton-, ett halvmaraton- og ett timesløp. Alle fire er her regnet som 10 000, også i total distanse. Pikstel Nilsson har gått ett timesløp som er registrert på samme måte.